Concertserie Beek - Sint-Bartholomaeuskerk - Beek bij Nijmegen
Vrienden van Concertserie Beek

Breughel

Liefde voor muziek is de schakel die u en ons verbindt. Om de mooiste muziek in Beek te laten klinken is uw financiële steun onmisbaar.
Elke gift - groot of klein, eenmalig of periodiek - is van grote waarde voor ons!

Een directe manier om ons te steunen is door elk gewenst bedrag over te maken via NL36 INGB 0005 0802 32 t.n.v. Vrienden van Concertserie Beek onder vermelding van uw naam en adres.
Vanaf een bijdrage van € 50,00 ontvangt u de Vriendenkaart, waarmee u één concert naar keuze gratis kunt bezoeken.

De Vriendenkaart kunt u ook eenvoudig via onderstaande link bestellen en betalen met iDEAL in een beveiligde omgeving. De kaart wordt naar het door u opgegeven postadres gestuurd.Bestel Vriendenkaart


Met een periodieke gift ondersteunt u ons structureel en maakt zo maximaal gebruik van de fiscale voordelen die de Geefwet biedt.
Uw bijdrage geschiedt in de vorm van een periodieke gift met een looptijd van minimaal vijf jaar. Een notariële akte is niet meer nodig. Het invullen van het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ door beide partijen is voldoende. Omdat Concertserie Beek is aangemerkt als een Culturele Algemeen nut beogende instelling (ANBI), mag u uw gift bij de aangifte inkomstenbelasting met 25% verhogen.

Meer informatie vindt u hier.