foto Frans Kup
Navigatie Home Acties Restauratie Links

STICHTING RESTAURATIE LINDSEN-ORGEL BEEK-UBBERGEN

BESTUUR
Hans Groothuijse, voorzitter
Corry Vermeulen, secretaris
Jurgen Op den Camp, penningmeester
Cor van Wageningen, lid
Albert de Witt, lid

Kerkberg 3, 6573 DN Beek-Ubbergen
Rabobank 1552.54.367 - KvK 09210115

Wilt u een of meerdere prenten kopen of heeft u vragen naar aanleiding van onze acties?
Neem dan contact op met Hans Groothuijse, 024-6844634.

Website Concertserie Beek
Website Parochie H. Bartholomeus
Website Verschueren Orgelbouw
Website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Website Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
Website Sven Hoekstra
Website Ronald Tolman
Website Joop Russon

Website bijgewerkt op 05-08-2013.