foto Frans Kup
Navigatie Home Acties Restauratie Links

op de website van STICHTING RESTAURATIE LINDSEN-ORGEL BEEK-UBBERGEN

Restauratie afgerond; hoor hoe het Lindsen-orgel weer schittert!
Rozet

Restauratie is begonnen!
Dinsdag 18 juni is Orgelbouwer Verschueren gestart met het weghalen van de orgelpijpen. In het atelier te Heyhuyzen kan dan worden begonnen met reiniging van de pijpen en het nodige herstelwerk.
In De Gelderlander van 21 juni werd aandacht besteed aan de beginfase van de werkzaamheden.
In De Rozet verscheen onderstaand bericht:
Rozet
Het presentatieconcert op het gerestaureerde orgel vindt plaats op
zaterdag 21 september, 20:30 uur.

TWEE GEWELDIGE OPSTEKERS AAN HET BEGIN VAN 2013:
19 januari
Het Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen doneert € 2.500,00.
26 januari
Het Jan Schoenmakersfonds uit Beek draagt € 5.000,00 bij.

We zijn er nog niet helemaal, maar het streefbedrag komt al in zicht. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Actieflyer
Lindsen-orgel
Het Lindsen-orgel in de St.-Bartholomeuskerk in Beek is een beroemd instrument, waar vele mensen van genieten in diensten, concerten, radio-uitzendingen en via de cd. Zijn unieke melodieuze en innemende klanken wekken de sympathie van velen. Niet voor niets is het uit 1831 stammende orgel al bijna 40 jaar een Rijksmonument.

artikel Gelderlander Restauratie
Hoewel orgels meestal een eeuwenlange levensduur hebben, is af en toe onderhoud nodig. Voor het Beekse instrument betekent dit nu groot onderhoud.
De circa 900 pijpen in het orgel moeten worden schoongemaakt (stof, vet en kaarsenroet) om weer optimaal te kunnen klinken.
Bij recent wetenschappelijk onderzoek is ontdekt dat de pijpen aan het eind van de 19e eeuw zijn aangepast aan de toen geldende inzichten. Nieuwe inkepingen zorgden ervoor dat het instrument comfortabel gestemd kon worden. Hierdoor is het orgel echter wel anders gaan klinken. De komende restauratie maakt deze aantasting ongedaan, waardoor het orgel weer in oude glorie zal kunnen schitteren.
Het plan is om het orgel in 2013 in de werkplaats van de orgelmaker Verschueren in Heythuyzen op zorgvuldige wijze te restaureren. Daarna kan het orgel er weer dertig à veertig jaar tegen.

Een steentje bijdragen
Als orgelliefhebber, parochielid of inwoner van Beek kan men trots zijn op dit unieke instrument.
Om het orgel te kunnen behouden is een restauratie nodig, die zo'n € 70.000 gaat kosten. Een belangrijk deel (60%) van de restauratie wordt bekostigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Om de overige 40% in te zamelen doet de Stichting Restauratie Lindsen-orgel een beroep op u. Er worden talrijke acties opgezet, waarvan u nog veel zult horen en lezen, onder meer op deze website.

foto Frans Kup De eerste grote actie betreft de verkoop van prachtige kunstwerken, geïnspireerd door het Beekse orgel en de kerk waar het in staat.

Natuurlijk is een gift welkom. U kunt een bedrag overmaken naar
rekening 1552.54.367 t.n.v. Stichting Restauratie Lindsen-orgel, Beek-Ubbergen o.v.v. donatie orgelrestauratie.

Het stichtingsbestuur dankt u bij voorbaat!

COMITÉ VAN AANBEVELING
Mr. A.A.M. van Agt
Prof. Dr. Ton Koopman
Mr. L. Mostart
Daniel Reuss
M. Wesseling†
P. Wilbers

Stichting Restauratie Lindsen-orgel Beek-Ubbergen
Kerkberg 3 - 6573 DN Beek-Ubbergen - KvK 09210115