foto Frans Kup
Navigatie Home Acties Restauratie Links

ANSICHTKAARTEN

altaarhemel   Hemel boven altaar

Jezus in de werkplaats   Raam Jezus in de werkplaats

kerk westzijde   Kerk vanaf het noorden

altaar   Gezicht op priesterkoor

gezicht op Persingen   Gezicht op Persingen

kerk oostzijde   Toren vanuit het westen