Concertserie Beek


Aan onze muziekvrienden
Na de verkoop van de Sint-Bartholomaeuskerk begin dit jaar werd duidelijk dat er voor het doorgaan van de concerten geen harde garanties zouden worden gegeven. De toekomst van de concertserie is daarom ongewis, maar we blijven hopen op betere tijden!
Dit najaar kunt u nog genieten van twee prachtige optredens: op 24 oktober met Capriola di Gioia en op 19 december, het kerstconcert van Holland Baroque.
Voor nu willen we iedereen danken die onze concertserie tot een succes heeft gemaakt. Als eerste zijn we veel dank verschuldigd aan de grote schare fantastische ensembles en solisten die we in Beek mochten ontvangen, sommigen vele seizoenen aaneen. Het bewijst dat we een bijzondere plaats innamen tussen de landelijke podia.
Als tweede natuurlijk grote dank aan ons publiek, in het bijzonder aan de aanzienlijke groep trouwe abonnementhouders. Zonder hen had de concertserie niet zo kunnen groeien en bloeien!
Concertserie Beek wenst u alle goeds in deze bijzondere tijden.

Zaterdag 19 december 2020 - 20:15 uur (uitverkocht)
Holland Baroque
N.B. Covid-19 maatregelen zijn van kracht.
Er geldt nu een maximum van 100 bezoekers, maar dat aantal kan naar beneden worden gesteld, mocht de situatie daar aanleiding toe geven. Onze kaarthouders worden hierover tijdig geïnformeerd.
Bestellen van kaarten
Informatie over Concertserie Beek - Adres en routeplanner
Holland Baroque
Artikelen en recensies
Sint-Bartholomaeuskerk en orgel

Restauratie Lindsenorgel

Red de monumentale Bartholomaeuskerk

Eregalerij

Met dank aan...

    Logo Gemeente Berg en Dal